Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã được chính thức ban hành ngày 28/3/2018. Việc này giúp thúc đẩy toàn dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài ra, còn thể hiện vai trò của Đảng và nhà nước của nhân dân ta qua từng hành động. Hãy cùng xem mục tiêu, cách thực hiện và đạt được những gì trong 3 năm thực hiện.

Mục tiêu của nghị quyết số 28-NQ/TW

Đặt ra mục tiêu cho Nghị quyết rõ ràng và cụ thể

Các nội dung cải cách chính sách về bảo hiểm xã hội được đặt ra trong Nghị quyết số 28. Không chỉ mở rộng đến khu vực lao động chính thức, mà còn đến nông dân và lao động phi chính thức.

Mục tiêu là vào năm 2025, sẽ có 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm y tế. Những đối tượng này là nông dân và lao động làm việc phi chính thức.

Tỷ lệ tham gia an sinh xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% dân số lao động trong độ. Có thể khẳng định rằng an sinh xã hội của nước ta theo đuổi đều có một mục tiêu rõ ràng. Đó là bao phủ bảo hiểm xã hội cho mọi thành viên. Hướng tới sự phát triển bền vững và lâu dài cho toàn dân

nghi quyet so 28-nq/tw

Ban hành thêm Nghị quyết để thực hiện mục tiêu

Sau khi Nghị quyết số 28 đã được phép thông qua. Chính phủ đã ban hành ngay Nghị quyết số 102 / NQCP ngày 03 tháng 8 năm 2018. Nhầm nói về việc giao mục tiêu phát triển đối tượng tham gia an sinh xã hội cho các địa phương. Kèm theo đó là nghị quyết số 125 / NQCP ngày 08 tháng 10 năm 2018.

Chính phủ trực tiếp công bố chương trình hoạt động thực hiện Nghị quyết số 28 (Nghị quyết số 125). Trong đó nêu rõ bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. 

Chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những thành phần chính của hệ thống an sinh xã hội. Nó có vai trò quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và phát triển con người.

Trong 3 năm qua, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động. Việc này nhằm từng bước đưa Nghị quyết số 28 vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, ngay sau khi nghị quyết được ban hành ngày 16/8/2018. Đảng bảo hiểm xã hội đã ban hành chương trình hành động số 107Ctr / BCSĐ.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Đưa ra các kế hoạch thực hiện

Ngoài ra, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 5386 / KHBHXH. Nhằm thực hiện Nghị quyết số 125 ngày 24/12/2018. Đồng thời ban hành các văn bản hướng nghiệp cho các nhiều nơi. Việc này giúp người dân có hiểu biết và có nghề nghiệp ổn định. Từ đó, mới có thể tiến hành tham gia các loại bảo hiểm.

Tiến hành tuyên truyền đến người dân

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, báo chí…. Để tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền chính sách an sinh xã hội đến đông đảo người dân. Từ đó củng cố và mở rộng mạng lưới tham gia bảo hiểm xã hội tình nguyện.

nghi quyet so 28-nq/tw ve cai cach chinh sach bao hiem xa hoi

Giao mục tiêu kế hoạch phát triển tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho huyện và cơ quan. Đặc biệt, có đa dạng các dịch vụ hưởng và đóng thông qua hệ thống dịch vụ viễn thông, ngân hàng …

Về phía địa phương, theo chỉ đạo của bảo hiểm xã hội Việt Nam, 100% tỉnh, thành phố đã tham gia. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 28. Kiến ​​nghị với Hội đồng nhân dân các cấp mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội để đảm bảo và bảo hiểm y tế. Từ đó, phát triển chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Kết quả của hoạt động tham gia bảo hiểm

Hệ thống đại lý thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đang được mở rộng. Đến nay cả nước có hơn 12.400 đại lý thu, hơn 37.300 điểm thu và hơn 52.200 nhân viên đại lý thu. Hệ thống đại lý thu được bao phủ tất cả từ xã, khu phố, thành phố, làng,. … tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận chính sách và tham gia bảo hiểm xã hội.

Số lượng người tham gia và đối tượng thụ hưởng không ngừng tăng lên. Đặc biệt là việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong 10 năm kể từ khi ra đời bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tính từ năm 2008 đến hết năm 2018, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ 280.000 người.

nghi quyet so 28-nq/tw ve cai cach chinh sach bao hiem xa hoi

Nhưng phải đến năm 2019, sau khi thực hiện Nghị quyết số 28. Sự phát triển của các cơ quan bảo hiểm xã hội tình nguyện mới có những bước tiến ấn tượng. Với mức tăng thêm gần 300.000 người. Con số này tương ứng với số người tham gia bảo hiểm xã hội trong suốt 11 năm.

Sau khi xem qua bài viết nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Có thể thấy được từng bước cố gắng của nhà nước và nhân dân Việt Nam. Góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển và đi lên. Hãy tham gia bảo hiểm để bảo vệ bạn và giúp ích cho đất nước

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *